Przejdź do treści

Posługa dla osób DDD

Posługa dla osób DDA

Posługa dla osób DDD / DDRR / DDA

DDD oznacza Dziecko z Dysfunkcyjnej Rodziny, DDRR  oznacza Dziecko z Rodziny Rozwiedzionej. rodziny patchworkowej. Jest to termin odnoszący się do dzieci dorastających w rodzinach, gdzie występują problemy z funkcjonowaniem rodziny, takie jak nadużywanie substancji, przemoc domowa, brak stabilności emocjonalnej czy nieprawidłowe wzorce wychowawcze. Te doświadczenia mogą mieć długotrwały wpływ na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie jako dorosłej osoby.

DDA oznacza Dziecko Dorosłe z Alkoholikami. Jest to termin używany w kontekście osób dorosłych, które dorastały w rodzinach, gdzie jeden lub obaj rodzice mieli problemy z alkoholem. Takie doświadczenie może wpłynąć na wiele aspektów życia dorosłego dziecka, włączając w to relacje interpersonalne, zdrowie psychiczne i emocjonalne oraz samoocenę.

Spotkania dla Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych

  • Indywidualna modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie  przynosi z łaski Bożej doraźną pomoc w wierze i funkcjonowaniu (jak pogotowie ratuje nie leczy).
  • W uzdrawianiu zranień braku miłości i dojrzewaniu potrzebujemy systematycznej pracy, dlatego prowadzimy cykl spotkań.
  • Cykl spotkań indywidualnych dla osób dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych / dzieci z rodzin alkoholowych / dzieci z rozwiedzionych prowadzimy od 2009 roku.
  • Cykl obejmuje 8 spotkań co dwa tygodnie lub rzadziej; spotkania są przez telefon z modlitwą wstawienniczą (połączenie konferencyjne) jako owoc codziennej modlitwy wg wskazań oraz własnej pracy wg przekazywanego przed modlitwą każdorazowo materiału w wersji konspektu i nagrania omawiającego.
  • Warunki uczestnictwa: osoby 20.letnie i wyżej, wierzące, korzystające z Pisma Świętego, codziennej modlitwy wg wskazówek około 15 minut dziennie (nie ingerujemy w inne modlitwy).
  • Otrzymana ankieta pozwala nam lepiej zorientować się w sytuacji.
  • Rozpoczęcie modlitwy i przekazanie ankiety jest warunkiem dalszych uzgodnień.
  • Z osobami z zagranicy spotykamy się na WhatsAppie (po polsku).

Polecane strony wsparcia rodzinnego

Informacje i Pomoc w Trudnych Sytuacjach